Pilot Kunst van en voor Laurens groot succes!!!

Hillegersberg Schiebroek|Het welzijnsgevoel van doelgroepen verandert met de tijd. Er is een aardverschuiving op gang gekomen onder ouderen. De nieuwe ouderen hebben andere wensen en behoeften dan vroeger. Kleuren met de buurvrouw is best leuk, maar wordt als een gewone bezigheid ervaren. Het zijn bezigheden die men overal en altijd kan doen. Bewoners van zorginstellingen komen niet persé samen om hier aan mee te doen.

Anders wordt het als de Kunst- en Cultuurwereld zich gaat mengen met ouderen en mensen die een zorgvraag hebben. Dat ontdekten we toen de Pilot Kunst Workshops binnen de Laurens locaties van start gingen. De eerste locaties deden voorzichtig mee, maar toen de eerste deelnemers hadden genoten van het samen met jonge mensen creëren onder leiding van een ervaren kunstenaar, stonden ouderen in de rij om ook mee te kunnen doen.

Dankbaar zijn we dat Mary Ann Art Consultants in samenwerking met diverse Rotterdamse kunstenaars dit project voor ons heeft ontwikkeld. Dankbaar zijn wij ook dat de Cultuurscout Sanne Nelissen en de Gemeente Rotterdam dit project direct omarmd hebben. Kunst verbindt alle mensen. De foto’s spreken voor zich…

Help mee! Steun een project!