Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd!

CareClowns kunnen spontaan contact maken. Meegaan in de belevingswereld. De mensen met dementie de hoofdrol geven en laten lachen
 Een clown bij een volwassene met dementie lijkt misschien in eerste instantie niet zo logisch als een clown bij een kind. Toch kan juist de clown mensen met het complexe ziektebeeld dementie bereiken.
Deze mensen leven vaak in hun eigen wereld. En de clown leeft speels en onbevangen in het hier en nu. Hij velt nergens een oordeel over en is overal benieuwd naar.
Hij kijkt niet naar de beperkingen van de ziekte dementie, maar naar de complete mens. Als geen ander is hij dus in staat op respectvolle wijze mee te gaan in de belevingswereld van mensen met dementie, om zo echt contact te maken.

Voor de CareClowns in een zorginstelling staat bovendien niet het clownspersonage, maar de persoon met dementie centraal.
De CareClown stemt zijn spel volledig af op de persoon en speelt subtiel in op signalen. Zijn aanwezigheid is allesbehalve schreeuwerig, maar juist klein, zacht en compassievol.
Hij dringt geen vermaak op, maar nodigt ontwapenend uit tot spel en contact. Hij ontroert, verwondert en brengt de ouderen met dementie een lach op hun gezicht.


Onderzoek van het Louis Bolk Instituut (2013) naar het effect van CareClowns bij mensen met dementie wijst uit dat 79% van de ondervraagde zorgmedewerkers vindt dat de sfeer op de afdeling positief tot zeer positief is na het vertrek van de CareClowns. Aandacht en contact worden als belangrijkste veroorzakers genoemd, gevolgd door het hebben van tijd, muziek en grapjes maken.

3960 / 3960