Koor Con Amore

Het koor Con Amore is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen of dementie, al dan niet thuiswonend, woonachtig in de regio Rotterdam, met een mantelzorger.
Deze mantelzorgers zijn veelal erg belast, hebben behoefte aan informatie en hebben vaak (onuitgesproken) vragen om een gesprek of begeleiding.
Tot onze doelgroep reken we  dus ook de mantelzorgers. Dementie is een zwaar proces en treft niet alleen de mens met dementie maar juist ook deze betrokken naasten.
Ondanks de dementie blijft liefde en genegenheid vaak overeind. Hieronder mooie woorden van Maria van der Hoeven.
Zij is voorzitter geweest van Alzheimer Nederland:“maar gevoelens van genegenheid en liefde blijven van waarde, ook als de woorden achter de horizon verdwijnen”.

De doelstelling van het project is tweeledig:
De koorzang als zodanig is de hoofddoelstelling. Echter wordt er dankbaar gebruik gemaakt van de gelegenheid om mantelzorgers deskundige ondersteuning te bieden middels gesprekken en het delen van informatie.

40789 / 40789