Laurens huizen starten crowdfunding voor Tovertafels!!!!

Tovertafels blijken een geweldig effect te hebben op ouderen in de midden en late fase van dementie. Het stimuleert in fysieke, en cognitieve activiteit en sociale interactie. Deelnemers aan de Tovertafel beseffen niet dat ze meedoen aan een spel, maar ze kunnen niet anders dan reageren. Er zijn 7 verschillende spellen die op een tafel worden geprojecteerd. Zodra deelnemers in beweging komen en met hun handen boven de tafel bewegen, gebeurd er iets.

De Tovertafelspellen creëren  een vrolijke sfeer, zijn geschikt als zelfstandige activiteit, maar zorgen ook voor waardevolle interacties met familie en zorgpersoneel. Sensorische prikkels zorgen ervoor dat de aandacht telkens weer naar de tafel wordt getrokken.

Veel ouderen met dementie zijn een groot deel van de dag passief. Ze staren wat voor zich uit en hebben weinig tot geen interactie met hun directe omgeving. Dis is zeer zorgelijk, omdat apathie de achteruitgang van hu fysieke , mentale en emotionele welbevinden versnelt. Spieren worden stijf, de mens raakt verveeld of zelfs depressief en het gevolg is dat het cognitieve vermogen zeer sterk verslechtert.

Voor dit project hebben we het grootste deel van de kosten al bij elkaar gespaard. Voor de laatste loodjes doen we een beroep op U. Familie/vriend/partner van een bewoner van Laurens met dementie. Als we samen de laatste euro’s bijeen brengen, kunnen we nog voor het eind van dit jaar met de Tovertafels van start gaan. U kunt zelf sponsors zoeken en hen vragen u te sponsoren door mee te doen aan een regulier evenement. U kunt ook etentjes thuis organiseren en de gasten vragen om geen bloemen of iets anders voor u mee te brengen, maar om uw project Tovertafel te steunen.  Door geld over te maken op iban nr NL58ABNA0240065204 ovv Tovertafel en het huis + naam van de persoon die u steunt…

Veel succes! We zien elkaar straks bij de officiële start van de Tovertafel…

Namens DIGNUS,

Alice Offringa

49325 / 49325