Muziek als Medicijn

Dat muziek luisteren, en muziek maken, een helende werking heeft bij genezing en verwerking, is al lang bekend.
Bij Laurens Cadenza wordt dan ook al geruime tijd gewerkt met muziektherapeuten om gasten in hun laatste levensfase een rust- en meditatiemoment te geven. De muziek werkt daar ontspannend, en helpt mensen ook het naderende einde te accepteren en een plek te geven. Zij kunnen hierdoor ook hun omgeving en naasten helpen bij de verwerking van verdriet.

Bij het toepassen van muziektherapie bij Cadenza en bij andere zorglocaties van Laurens, werd ontdekt dat elk ziek mens baat heeft bij rust en ontspanning. Muziek werd een medicijn; een alternatief voor hen die rust in het hoofd zoeken. Het bood en biedt cliënten naast alle goede medische zorg, aanvullende energie om verder te genezen. Zorginstellingen die AWBZ gefinancierd zijn, hebben steeds minder budget beschikbaar voor alternatieve methoden/therapieën. En dus werd gezocht naar partners.

De stichting “Het Heilige Geest Huis” besloot dit project te omarmen, en heeft een donatie toegekend aan Laurens, bestemd voor diverse muziekinstrumenten. Hiermee hebben de muziektherapeuten instrumenten als xylofoons, boomwhackers, djembé, ukelele, klokkenspelen, en allerlei kleine instrumenten kunnen aanschaffen.
Omdat Laurens vele locaties heeft, verspreidt over heel Rotterdam, is het niet altijd haalbaar om instrumenten te verplaatsen. Zo heeft men ervoor gekozen de grotere instrumenten op de verschillende locaties te laten, en om de kleinere instrumenten door de therapeuten te laten meenemen.

Laurens en Stichting Dignus zijn Stichting Het Heilige Geest Huis dankbaar voor haar genereuze gift, en hoe welkom het bij de gasten is onthaald, blijke uit de bijgevoegde foto's, van de eerste bijeenkomst met de nieuwe instrumenten.

2100 / 2100