Nisjes in "De Beukelaar"

Inmiddels wonen er 5 culturen samen in De Beukelaar. Allemaal mensen met geheugen problemen. Ze zijn in een prachtig nieuw pand getrokken dat gebouwd is door BAM in opdracht van Laurens Wonen en Woonstad Rotterdam. Een riante plek waar partners, dichtbij, in de appartementen naast dit zorgcomplex kunnen wonen.
Zo blijven partners toch in elkaars buurt en hoeft men elkaar niet helemaal los te laten.

Hoewel het een gesloten woonvorm betreft, staan de deuren altijd open voor bezoek. Ook de nabijgelegen school De Piramide komt regelmatig op bezoek. Leerlingen leren over dementie, de werking van de hersenen en dat herinneringen een soort souvenirs zijn die je ergens in een laatje hebt opgeslagen. Het lesmateriaal is, evenals het Nisjesproject zelf, door de Stichting Flagen gemaakt en wordt dankzij het VSBfonds betaald (mogelijk wil jij nog andere fondsen noemen). Zo wordt dat huis in die wijk, waarvan de bewoners alleen onder begeleiding naar buiten komen, een vertrouwde plek in de buurt.

Naast all 50 kamerdeuren hangen dé Nisjes gevuld met herinneringen. De ene bewoner heeft te weinig ruimte en heeft het Nisje volgestopt met souvenirs uit het verleden. De andere bewoner heeft er een paar familiekiekjes in opgehangen met soms een toelichting door familie daar aan toegevoegd. De ervaring leert ons dat ook de bewoners er veel aan hebben. Ze blijven hun hersenen trainen door te herinneren. Hoewel deze doelgroep dwaalt in het heden en leeft in het verleden, is het fijn dat dat verleden fysiek aanwezig is en regelmatig onderwerp van gesprek is. Door deze Nisjes is dat nieuwe huis een thuis, dankzij hulp van diverse fondsen en sponsoren. Het is meer dan het baken voor bewoners. Het is een onderwerp van gesprek, het creëert begrip en het verbindt mensen. Op deze manier worden ook de medewerkers uitgedaagd om zich te blijven verdiepen in het levensverhaal van de bewoners. Zo leren ze de bewoner, de cultuur en achtergrond beter begrijpen en kunnen ze nog beter zorg verlenen.

De Stichting Flagen, bedenkers van de Nisjes hebben veel energie gestoken in het eigen maken van de Nisjes. Het maximaal benutten van de informatie die deze Nisjes verstrekken. Die energie is gestoken in het verzorgend team van Laurens, in familieleden/partners, in vrijwilligers en ook in de bewoners zelf. En het effect mag er zijn. Wilt u eens komen kijken? Maak gerust een afspraak via dignusfriends@gmail.com of bel met 0629592619 (Alice Offringa)

47800 / 47800