Oma, vertel 's

“Oma vertel ’s”, het project dat Laurens is gestart samen met de Stichting Achter De Wolken en de Hogeschool Rotterdam, heeft een GO !

Op 10 Laurens locaties worden voorstellingen opgevoerd om een zo groot mogelijk publiek te entertainen en misschien ook te stimuleren om mee te werken aan een vervolg.

“Als deze muren toch eens konden praten”, door deze opmerking is het initiatief ontstaan.
Verder filosoferend realiseerde men zich hoeveel verhalen er in huizen als Simeon & Anna zitten. Met een gemiddelde leeftijd van 88 jaar, moeten er toch bijzondere en interessante verhalen te vinden zijn bij de bewoners. Maar waar er altijd weer iemand op zorg stond te wachten, ontbrak het het zorgteam aan tijd om diepere gesprekken te voeren, dus ging men door.

En zo kwam het project tot stand.
In samenwerking met de HR en met de Stichting Achter de Wolken is er tijd gerealiseerd om die verhalen vast te leggen.
De studenten van de HR zijn inmiddels begonnen. In het Laurenshuis Simeon & Anna, hebben zij met de bewoners van Simeon & Anna kennis-gemaakt. Tijdens deze kennismaking vonden bewoners en studenten hun ideale communicatieve match. Deze spontaan ontstane koppels zijn samen op zoek gegaan naar de verhalen uit het verleden, anekdotes en andere interessante thema’s. Van die verhalen maakten ze samen een script. De diverse scripten worden samengesmolten en vormen de leidraad voor de voorstelling. Het script komt tot uitdrukking in liederen in combinatie met verbindende teksten.

Een bijproduct van dit project is het participeren van de ouderen, het graven in het geheugen, en het inleven van de studenten.
Tijd nemen, en te geven, om te luisteren, en te horen…
Studenten leren om zich in te leven in die andere wereld, in de geschiedenis van die ander, en geven ook een kijkje in hun eigen leven. Samen werken deze twee generaties aan een prachtige voorstelling die wordt uitgevoerd door Marjolein Meijers.

Voor de studenten is dit een levensles die ze in hun toekomst, werkend in de zorg of elders, goed kunnen gebruiken.
Voor de ouderen, een schitterende manier van delen en doorgeven.

34000 / 34000